GDPR CLICO

GDPR – krok po kroku

https://www.facebook.com/clico.krakow/?fref=ts
https://www.facebook.com/clico.krakow/?fref=ts
GOOGLE
GOOGLE
https://gdpr.clico.pl/gdpr-krok-po-kroku">
https://www.linkedin.com/company-beta/46170/

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej (GDPR) definiuje nowe przepisy dotyczące prywatności danych dla organizacji, które je przetwarzają. GDPR znacznie zwiększa kary za naruszenia prywatności. Rozporządzenia będą egzekwowane od maja 2018 r. we wszystkich przedsiębiorstwach na świecie, które obsługują dane dotyczące osób UE. Niniejszy dokument zawiera wytyczne dla ISSA Journal dotyczące zgodności z GDPR w zakresie doboru narzędzi kontroli bezpieczeństwa. Aby w pełni osiągnąć zgodność z wymogami regulacji GDPR należy podzielić nasze przygotowania na 3 etapy:

1. Zlokalizowanie wszystkich przetwarzanych danych osobowych – żeby chronić dane potrzebujemy wiedzieć gdzie się znajdują.
Przydatnymi rozwiązaniami będą:

2. Kontrola dostępu do danych osobowych – żeby chronić dane potrzebujemy wiedzieć kto ma prawo dostępu.
Przydatnymi rozwiązaniami będą:

3. Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem – żeby chronić dane potrzebujemy wiedzieć czy dostęp jest właściwie chroniony i szybko reagować na incydenty.
Przydatnymi rozwiązaniami będą:

  • systemy wykrywające intruzów w sieciach i bazach danych (Exabeam Forcepoint UEBA)
  • systemy SIEM (Juniper)
  • systemy do zarządzania podatnościami (Rapid 7)
  • systemy do priorytezacji incydentów i podantości (SecureVisio)

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań, chroniących infrastrukturę przed wyciekiem danych osobowych zapraszamy do czytania artykułów na stronie http://gdpr.clico.pl

Masz pytania? Napisz do nas:

Twoje imię:

Temat:

Wiadomość: